Nowości/Prasa

Najważniejsze fakty i liczby dotyczące środowiska i biznesu gospodarki odpadami.

29 czerwiec 2017
AUDYT 2016

Z dumą informujemy, że przeprowadzony w Hamburger Recycling Polska Sp. z o.o. audyt zewnętrzny dostawcy odpadów opakowaniowych na teren Unii Europejskiej lub eksportera poza teren Unii Europejskiej za 2016 rok został zakończony sukcesem. Podczas kontroli nie wniesiono żadnych zastrzeżeń, potwierdzając w pełni prawidłowość wystawianych przez Hamburger Recycling Polska Sp. z o.o. dokumentów EDPR.
Sprawozdanie z audytu jest dostępne w zakładce O FIRMIE/DOKUMENTY DO POBRANIA. COMPANY / DOWNLOADS.

14 marca 2017
Nowy Oddział HR Polska - LUBIN

Z przyjemnością informujemy, że budowa najnowszej hali przerobu surowców wtórnych w Lubinie dobiegła końca a wraz z nią sfinalizowaliśmy przeniesienie oddziału z Kunic do nowej lokalizacji.
Jej otwarcie nastąpiło w pierwszych dniach sierpnia 2016 roku. Po ukończeniu kilku projektów technicznych pomocnych w procesach zbiórki, sortowania i belowania gotowych surowców, Oddział jest w pełni gotowy do realizacji zadań.

Konieczność przeniesienia Oddziału z Kunic do Lubina wynikła z faktu, iż jeden z naszych strategicznych dostawców posiada swoje centrum dystrybucyjne właśnie w Lubinie.

W obecnej chwili wciąż prowadzimy rekrutację w celu skompletowania całej załogi. W dalszym ciągu naszym priorytetem będzie przygotowanie jak największej ilości ton gotowego surowca w jak najlepszej jakości. Skupiamy naszą uwagę zarówno na makulaturach mocnych, jak i na innych jakościach, które możemy pozyskać z rynku. Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera na regionalnym rynku w pozyskiwaniu i zagospodarowaniu surowców wtórnych.

Format pliku

Pliki są dostępne w formacie pdf. By wyświetlić dany plik, potrzebują Państwo programu Adobe Acrobat Reader, który można darmowo pobrać pod następującym adresem internetowym:

Adobe Reader downloaden

Pobieranie pliku

Można zapisać wybrany plik na lokalnym dysku przez klikniecie prawego klawisza myszki (Mac: Ctrl+Klick) i wybranie opcji „zapisz jako”.

Jakość oraz know-how

Nasza firma oferuje szereg usług związanych z utylizacją i recyklingiem. Oferujemy profesjonalną realizację zamówień zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, dostosowanych do specyfiki danego kraju. Wybierz kraj, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących świadczonych usług.

Inwestujemy w usługi, aby zaoferować Państwu najlepsze rozwiązania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Linki